Woodstep
Mesaj recepționat de pe pagina Diego.hu.
 

Condiții Generale de Afaceri

 

Prezentul document nu se înregistrează, se încheie exclusiv în formă electronică, nu se califică drept contract scris, se redactează în limba maghiară, nu face referire la niciun cod de comportament. Pentru întrebările legate de funcționarea paginii de internet suntem la dispoziția dumneavoastră la datele de contact stipulate.

 

Aceste Condiții Generale de Afaceri se aplică pentru raporturile de drept de pe pagina de internet al Furnizorului (http://woodstep.eu/ro) și subdomeniile acesteia. Aceste Condiții Generale de Afaceri pot fi accesate permanent la următoarea pagină de internet: http://woodstep.eu/ro/conditii-generale-de-afaceri, putând fi descărcate accesând următorul link.

 

1. DATELE FURNIZORULUI:

Denumirea Furnizorului: DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sediul Furnizorului: 2372 Dabas, str. Beton 26.

Datele de contact ale Furnizorului, adresa de corespondență electronică folosită în mod regulat pentru a ține legătura cu utilizatorii: info@diego.hu

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: 13 09 083541 Cod fiscal: 10744804‐2‐44

Denumirea autorității de înregistrare: Judecătoria Capitalei, în calitate de Registru al Comerțului Număr de telefon: 06 29/567‐200

Fax: 06 29/567‐060

GPS: N 47.16898 E 19.362577

Număr de înregistrare pentru protecția datelor: NAIH‐77516/2014.

Limba contractului: maghiară

Numele, adresa, adresa de email a Furnizorului serviciului de hosting nume: Diego Kereskedelmi Kft.

adresa: 2372 Dabas, str. Beton 26. adresa de email: info@diego.hu număr de telefon: +36 29 567 200 persoană de contact: Váradi Attila

 

1.2. DEFINIȚII

Noțiunile scrise cu majuscule în Regulamentul de mai jos au următoarele sensuri:

 

2.1 Furnizor: persoana juridică responsabilă de oferirea serviciului de comerț electronic.

 

2.2. Utilizator: toate acele persoane care utilizează în orice mod pagina de internet sau serviciile oferite pe pagina de internet.

 

 

1.3. PREVEDERI IMPORTANTE:

 

3.1. Pentru aspectele nereglementate de prezentul Regulament, precum și pentru interpretarea lui se aplică legislația din Ungaria, în special prevederile aferente din Legea V/2013 privind Codul Civil și Legea CVIII/2001 privind anumite aspecte ale serviciilor comerciale electronice, precum și serviciile legate de societatea informațională. Prevederile obligatorii ale normelor juridice aferente li se aplică părților și fără menționarea explicită a acestui lucru.

 

3.2. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu 6 august 2014 și rămâne aplicabilă până la revocare. Furnizorul are dreptul la modificarea unilaterală a Regulamentului. Furnizorul publică modificările pe pagina de internet cu 11 (unsprezece) zile înainte de intrarea lor în vigoare. Prin utilizarea paginii de internet, utilizatorii acceptă faptul că toate reglementările legate de utilizarea paginii de internet li se aplică automat.

 

3.3. Atunci când Utilizatorul intră pe pagina de internet operată de Furnizor sau citește conținutul acesteia în orice formă – chiar dacă este utilizator neînregistrat al paginii de internet, ia la cunoștință faptul că trebuie să respecte prevederile Regulamentului. Dacă Utilizatorul nu acceptă condițiile, nu are dreptul să vizualizeze conținutul paginii de internet.

 

3.4. Furnizorul își rezervă toate drepturile cu privire la difuzarea paginii de internet, a oricărei părți a acesteia și a conținuturilor apărute pe pagină. Este interzisă descărcarea conținuturilor sau a oricăror părți ale acestora apărute pe pagina de internet, stocarea lor electronică, prelucrarea sau vânzarea lor fără acordul scris al Furnizorului.

 

1.4. EXCLUDEREA RĂSPUNDERII

 

4.1. Furnizorul declară că se străduiește să actualizeze în continuu informațiile de pe pagina de internet, însă nu își asumă răspunderea pentru integralitatea acestora, pentru valabilitatea lor în orice condiții sau pentru eventualele modificări.

 

4.2. Furnizorul subliniează că nu răspunde pentru daunele provocate în urma utilizării paginii de internet.

 

4.3. Furnizorul poate modifica, actualiza sau retrage întregul conținut (inclusiv serviciile accesibile) sau părți ale acestuia oricând, fără notificare prealabilă.

 

4.4. Pe pagina de internet pot apărea modificări fără intenția și influența Furnizorului, de aceea acesta nu își asumă niciun fel de răspundere pentru exactitatea, fiabilitatea, actualitatea sau tematica conținutului apărut în ceea ce privește informațiile, documentațiile sau alte materiale scrise accesibile.

 

4.5. Utilizatorii folosesc pagina de internet exclusiv pe propria răspundere, Furnizorul nu răspunde pentru pagubele care sunt consecințele conținutului incorect, eronat sau lacunar.

 

4.6. Furnizorul nu garantează funcționarea neperturbată și impecabilă a funcțiilor de pe pagina de internet. Furnizorul nu răspunde pentru acele pagube, lipsuri, cheltuieli care survin în legătură cu pagina de internet, utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a acesteia, a funcționării neadecvate, defectării, virusării sau erorii de linie sau de sistem sau alte motive similare. Prin urmare Utilizatorul ia la cunoștință faptul că Furnizorul nu răspunde pentru defectuele survenite în aparatul Utilizatorului, daunele provocate de viruși sau orice altă pierdere de date, și nici pentru accesul neautorizat la aparatului, respectiv rețeaua Utilizatorului.

 

4.7. Furnizorul nu verifică informațiile conținute de linkurile eventual accesibile de pe pagina de internet, nu răspunde pentru accesabilitatea sau pentru corectitudinea acestora din punctul de vedere al conținutului.

 

1.5. DREPTURI DE AUTOR

5.1. Utilizatorul care accesează și utilizează pagina de internet are dreptul la utilizarea conținutului paginii de internet doar în scopuri personale. Utilizarea în scopuri personale este gratuită, însă nu poate servi pentru obținerea sau creșterea de venituri nici în mod direct, nici indirect.

 

5.2. În sfera utilizării libere utilizarea este gratuită și nu necesită acordul Furnizorului. Chiar și în baza prevederilor referitoare la utilizarea liberă, aceasta este permisă, respectiv este gratuită dacă nu afectează utilizarea normală a paginii de internet și nu dăunează neîntemeiat intereselor legale ale Furnizorului, de asemenea dacă respectă cerințele bunei-credințe și ale corectitudinii și nu vizează scopuri incompatibile cu utilizarea liberă. Utilizarea conținutului paginii de internet într-un mod care diferă de prevederile menționate mai sus, respectiv depășirea măsurii utilizării libere va rezulta într-o utilizare neautorizată, iar împotriva acestui comportament interzis de lege Furnizorul va apela la posibilitățile de căi de atac care îi sunt rezervate prin lege.

 

5.3. Pentru orice fel de utilizare în scopuri comerciale este necesară acordul în scris al Furnizorului, obținut în prealabil. Utilizarea logoului, mărcii înregistrate este posibilă doar cu obținerea unui acord în prealabil.

 

5.4. Preluarea oricărui material de pe pagina de internat sau din baza de date a acesteia este posibilă doar cu referire la Furnizor, chiar dacă există deja un acord în scris.

 

5.5. Furnizorul își rezervă toate drepturile pentru toate elementele serviciului său, pentru numele paginii de internet și al domeniului, pentru numele de domenii secundare create cu acestea, precum și pentru spațiile publicitare online.

 

5.6. Se interzice adaptarea sau decriptarea conținutului paginii de internet, respectiv a unei părți ale acestuia; utilizarea oricărei aplicații cu care se poate modifica sau indexa pagina de internet sau oricare parte a acesteia.

 

5.7. Denumirea și logoul Diego se bucură de protecția dreptului de autor și a mărcii înregistrate, folosirea acestora este posibilă doar cu acordul în scris al Furnizorului.

 

5.8. Utilizatorul ia la cunoștință că în cazul utilizării fără acord Furnizorul este îndreptățit la încasarea de penalități. Valoarea penalității este de 90.000, - HUF brut pentru fiecare imagine, respeciv 20.000, - HUF pentru fiecare cuvânt. Utilizatorul ia la cunoștință faptul că valoarea acestor penalități nu este exagerată și navighează pe pagina de internet în cunoștință de cauză. În cazul încălcării dreptului de autor, Furnizorul apelează la certificarea faptelor de către un notar public, contravaloarea căreia va cade în sarcina Utilizatorului care a comis încălcarea dreptului respectiv.

 

1.6. DIVERSE

 

6.1. În vederea îndeplinirii obligațiilor sale, Furnizorul are dreptul să apeleze la colaboratori. El poartă întreaga răspundere pentru comportamentul ilegal al acestora în același mod dacă acel comportament ilegal ar fi fost comis de el însuși.

 

6.2. Dacă oricare parte al prezentului Regulament devine nulă, ilegală sau neexecutabilă, acest lucru nu va afecta valabilitatea, legalitatea și executabilitatea părților rămase.

 

6.3. Dacă Furnizorul nu își exercită un drept care îi revine în baza Regulamentului, omiterea exercitării dreptului nu se va considera renunțarea la dreptul respectiv. Renunțarea la orice drept este valabilă doar în cazul unei declarații în scris explicite în acest sens. Faptul că Furnizorul nu stăruie neapărat în îndeplinirea vreunei condiții esențiale din Regulament nu înseamnă că renunță la respectarea strictă a condiției respective la o dată ulterioară.

 

6.4. Furnizorul și Utilizatorul vor încerca soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor.

 

1.7. PROTECȚIA DATELOR

 

Informarea privind protecția datelor a Diego poate fi accesată la următoarea pagină: http://diego-romania.ro/informare-privind-prelucrarea-datelor

 

Budapesta, 6 august 2014

Recomandarea site-ului pe email
Recomandaţi acest conţinut familiei, colegilor, prietenilor, cunoştinţelor Dvs.
Completaţi formularul şi apăsaţi butonul de trimitere!

Expeditor  
Nume:
Email:
Destinatar  
Nume:
Email:
Subiect
Mesaj
Datele personale furnizate (nume, adresă de email) se vor folosi doar cu ocazia trimiterii acestui articol şi nu se vor păstra în nicio formă.
Mai mult la coș

Vezi coșul:

Produse similare: